Forældresamarbejde

Vi vægter et godt samarbejde mellem personale og forældre, hvor der skabes åben og tillidsfuld dialog, der bygger på gensidig respekt.

Samarbejdet omfatter bl. a. en aktiv og engageret forældrebestyrelse, årlige arbejdsdage, sommerfest, julefest med besøg i kirken, bedsteforældredage, mm.