Forældresamtaler

Forældre til nye børn, bliver tilbudt en samtale efter 3 måneder, og så vidt mulig i institutionens åbningstid. Hvis barnet går fra vuggestuen til børnehaven, vil der blive tilbudt en samtale inden dette.

Når barnet bliver 4 år tilbydes en samtale, som tager udgangspunkt i Kompetencehjulet (se info om kompetencehjulet), som vi laver på alle børn, når de fylder 4 år.

I vuggestuen bliver der lavet Kompetencehjul (se info om kompetencehjulet), på alle børn, når de har gået et år i vuggestuen.

Forældre til kommende skolebørn bliver tilbudt en samtale inden skoleindskrivningen i skolen.

Er der behov for andre samtaler, er I selvfølgelig altid velkomne.

Indhold til en 3 måneders samtale er blandt andet:

  • hvordan er opstarten gået?
  • hvordan har I forældre oplevet opstarten?
  • barnets trivsel
  • barnets kompetencer
  • opfølgning på opstartssamtalen