Sygdom

Sygdom

Hvis jeres barn bliver sygt, skal I melde dette på NemIntra/MitKolding app'en.

Hvis jeres barn bliver sygt i børnehaven, kontakter vi jer. HUSK derfor at, vi altid har jeres korrekte telefonnummer. Vi mener ikke at børn kan komme i institutionen – hvis de ikke må komme ud.

Link til sundhedsstyrelsens information om smitsomme sygdomme: http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeSygdomme.pdf

Medicin

Hvis dit barn har brug for lægeordineret medicin i børnehavetiden, skal den medbragte medicin altid være direkte stilet til barnet, i original emballage og forsynet med tydelig dosering.

Allergi

Omkring hvert 5. barn rammes på et eller andet tidspunkt af allergi eller overfølsomhed. Hvis et barn har fået konstateret allergi hos lægen, tager vi selvfølgelig hensyn til dette.