Behovsåbent

 

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune.

Der blev i forbindelse med Byrådets budgetforlig for 2019 besluttet, at dagtilbuddene skal samarbejde om at dække forældrenes behov for pasning i ferieperioder.

Søbo og Broen i Vamdrup samarbejder i 2019 og fremover om behovsåbent i ferieperioder omkring, påske, Kr. himmelfart, sommerferie og juleferie.

Man kalder det behovsåbent, fordi det er beregnet for de børn, hvor forældrene har behov for, at deres barn er i et pædagogisk tilbud.

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune 2019

  1. De 3 hverdage før påske (15., 16. og 17. april)
  2. Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (31. maj)
  3. Uge 28, 29 og 30
  4. Dagene mellem jul og nytår (27., 30. og 31. december)

Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent):

  • Grundlovsdag
  • 24. december

I alle institutioner vil forældrene i god tid inden ferieperioderne, blive bedt om at tilkendegive, om deres barn holder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår via NemIntra. 

Der vil som hovedregel følge personale med børnene, dog ikke i den fulde åbningstid.

Institutionen vil kontakte forældrene ca. en uge inden ferieperioden for at høre, om der skulle være ændringer i forhold til det indmeldte.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Dette for at frigive ressourcer til de perioder, hvor der er mange børn. Det er også grunden til, at der skal angives et ca. komme/gå tidspunkt, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Kommer barnet alligevel ikke, trods en tilmelding skal forældrene melde afbud hurtigst muligt – og senest om morgenen samme dag.