Fasterlavn         21. feb

Arbejdsdag

Bedsteforældredag

Sensommerfest

Forældreaften/generalforsamling

Julefest

Bestyrelsesmøder:

18. februar 2020 19-21