Glidende overgang

 

 

Rammerne for glidende overgang blev godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10.10. 2016

 

 

Mål

I Kolding Kommune arbejdes der systematisk med at skabe sammenhæng i forbindelse med

overgang fra dagtilbud til skole. Målet med glidende overgang er, at overgangen mellem

dagtilbud og skole skal bygge på et tydeligt børneperspektiv, hvor skolen tager over, der hvor

dagtilbuddet slipper. Der skal i forbindelse med GLO skabes indholdsmæssig sammenhæng

mellem de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet og fælles mål og læseplan for o-klasse. I de

enkelte distrikter arbejdes der i professionelle læringsfælleskaber for at sikre udvikling for

børnene.

 

 

 

 Rammer

 

 • Ledelsen på skolen og i dagtilbuddene i skoledistriktet beskriver, planlægger og er

 • ansvarlige for glidende overgang.

 • Skolelederen i distriktet er ansvarlig for at arbejdet iværksættes og fungerer.

 • Skole- og dagtilbudsledelsen i de enkelte skoledistrikter udarbejder i fællesskab en

 • beskrivelse af de didaktiske overvejelser i forhold til glidende overgang. Her tages

 • højde for faglig og kulturel viden fra både dagtilbud og skole.

 • Inden udgangen af september er en plan klar for det kommende års arbejde med

 • glidende overgang. Planene er tilgængelig på NemBørn, skoleintra for medarbejdere og

 • forældre samt på skolens/institutionens hjemmeside.

 • Kompetencehjulet anvendes systematisk ved overlevering af børn i udsatte positioner

 • fra børnehave til GLO.

 • Børnehaveklasseleder, SFO-pædagoger og børnehavepædagoger indgår og deltager i

 • GLO.

 

 

Evaluering

 

Ledelsen fra skolen og daginstitutionerne evaluerer i september måned glidende overgang, med henblik på beskrivelse af kommende års glidende overgang.

 

Planlægning af GLO mellem Børnehuset Søbo og Ødis skole skoleåret 2019/2020

 

Børnehave

Skole

Forvaltning

September 2019

Møde om GLO.

 

Dagsorden:

1. Beskrivelse af nye tiltag, begrundet i evalueringen og børnesammensætning.

2. Hvilke personale skal i GLO 2019.

3. Plan for GLO 2019

Møde om GLO.

 

Skolen indkalder.

 

4. November 2019

Besøge venskabsklasse

Venskabsklasse tager imod børn fra Søbo og evt. fra andre inst.

 

16. december 2019

Besøge venskabsklasse

Venskabsklasse tager imod børn fra Søbo og evt. fra andre inst.

Pia (børnehaveklasseleder) og Vibse (pædagog fra SFO) besøger børnehaven

 

27. Januar 2020

Besøge venskabsklasse

Pia og Vibse besøger børnehaven.

 

26. Februar 2020

 

 

 

 

Torsdag den 6. februar 2020

Besøge SFO

 

SFO henter de børn fra andre skoler der evt. skal gå i Ødis skole, så de kommer på besøg sammen med Søbo

 

Skole Inviterer til skolefest for kommende skolebørn.

 

Pia og Vibse besøger børnehaven.

 

 

23. Marts 2020

 

04. Marts 2020

 

18. Marts 2020

 

 

 

20. Marts 2020

 

 

 

 

 

 

 

Marts 2020

Venskabsklasse

 

Besøge SFO

 

 

 

 

 

Åbent hus i SFO

 

Opstartsmøde med SFO

Evt. møde med forældre, hvor børn er udfordret, sammen med skole/SFO

 

 

 

 

Venskabsklasse tager imod børn fra Søbo og evt. fra andre inst. der vælger Ødis skole.

 

SFO henter de børn fra andre skoler der evt. skal gå i Ødis skole, så de kommer på besøg sammen med Søbo

 

Opstartsmøde med Søbo

 

Evt. møde med forældre, hvor børn er udfordret, sammen med børnehaver

 

 

Vibse i børnehaven de sidste 14 dage i marts om formiddagen

 

 

 

April 2020

Pædagog med i GLO de første 14 dage om formiddagen.

 

 

September 2020

Evaluering af GLO

Evaluering af GLO

 

Skolen indkalder