I Børnehuset Søbo arbejder vi ud fra følgende værdier:

 

  • Nærvær

  • Inkluderende fællesskaber

  • Faglighed

  • Tydelighed i troværdigt samspil

 

I hverdagen skal hvert enkelt barn kunne mærke at de voksne navigerer efter værdierne i Børnehuset Søbo. Helt konkret betyder det, at;

Vi viser positive følelser, at vi kan lide barnet

Vi justerer os efter barnet og følger barnets udspil

Vi taler med barnet om ting, det er optaget af, og prøver at få følelserne med i samtalen

Vi giver ros for det, barnet selv er i stand til at klare, og anerkender barnet som det er

Vi hjælper barnet med at rette opmærksomheden et sted hen, så vi får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne

Vi giver mening til barnets oplevelse af omverdenen, ved at beskrive det vi oplever sammen, og ved at vise følelser og entusiasme

Vi uddyber og giver forklaringer, når vi oplever noget sammen med barnet

Vi hjælper barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser på en positiv måde – ved at lede barnet, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen

                     

 

Nærvær

 

I Børnehuset Søbo er det vigtigt for os, at børnene oplever nærvær i kontakten med de voksne. Vi har stor opmærksomhed på, at samspillet børnene imellem fungerer bedst, når samspillet mellem børn og voksne fungere godt.

 

Det starter allerede når barnet bliver modtaget om morgenen, hvor vi møder barnet med glade stemmer, smil og åbne arme. Vi spørger ind til det, barnet laver, og følger barnets leg eller fantasi for at skabe fælles oplevelser. Vi drager omsorg når situationen kalder på det, og kan sidde tæt med barnet, for at skabe tryghed og sikre trøst. Vi ser barnets muligheder for at hjælpe sig selv, eller klare sig på egen hånd og roser barnet for prøve selv.

 

 

 

Inkluderende fællesskaber

 

Hvert barn skal opleve, at det er en del af fællesskabet i Børnehuset Søbo. Vi er meget opmærksomme på, at børnene inddrages i fælles aktiviteter og fælles oplevelser. Vi igangsætter leg og læring, hvor hvert enkelt barn får brugt og udviklet sine sociale kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber og forblive i de sociale fællesskaber over længere tid. Vi fastholder strukturer i hverdagen, så hvert enkelt barn kan genkende det der skal ske, og lægger rammen for aktiviteterne, så det er muligt for børnene at indgå i ligeværdige relationer med hinanden og de voksne. Vi lægger vægt på, at hvert enkelt barn oplever, at det har noget værdifuldt at kunne tilbyde fællesskabet, hvad enten det er en historie, en oplevelse fra hverdagen eller noget de lige har set/opdaget. Vi er som voksne rollemodeller for børnene, og viser børnene vejen til at få adgang til fællesskaber og til at invitere ind i fællesskaber.

 

 

Faglighed

 

I Børnehuset Søbo er høj faglighed en vigtig forudsætning for hvert enkelt barns trivsel og udvikling, og for det gode samarbejde med forældrene. Aktiviteterne og strukturen i Børnehuset Søbo er tilrettelagt, så der tages højde for børnenes alder, ressourcer, udfordringer, behov mm. Der er altid et pædagogisk formål med de aktiviteter der gennemføres, og vi involverer gerne forældrene i vores overvejelser, særligt hvor de efterlyser råd og vejledning til konkrete problemstillinger. Vi sørger for, at børnene dagligt indgår i mindre grupper, så det enkelte barn kan overskue situationen og guidning fra den voksne kan iværksættes hvor det er påkrævet. Vi fordyber os løbende i faglig specialviden, så vi har de bedste forudsætninger for at håndtere særlige behov hos hvert enkelt barn.

 

 

Tydelighed i troværdigt samspil

 

Vi er troværdige voksne, der siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger. Hvert enkelt barn skal kunne have tillid til, at de voksne har overblikket, så de formår at sætte grænser for barnet, når det er nødvendigt, og formår at give frie rammer, når det er hensigtsmæssigt