Inklusion i Børnehuset Søbo 2018

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Søbo har i 2017 haft fokus på temaet social inklusion. Der er bl.a. blevet afholdt et forældremøde i institutionen, hvor både forældre og personale arbejdede med, hvordan forældrene kan bidrage til og tage medansvar for, at alle børn i institutionen trives og føler sig som en værdifuld del af børnehavens sociale fællesskaber.

Denne folder er et resultat af dette arbejde. Vi håber med folderen både at skærpe opmærksomheden om inklusionsarbejdet og at inspirere til, hvordan du som forældre kan understøtte arbejdet med social inklusion.

Hvorfor social inklusion?

Målet med social inklusion i dagtilbuddet er, at skabe rum for, at ALLE børn – uanset deres særlige behov eller forudsætninger – kan deltage aktivt og ligeværdigt i børnehavens sociale fællesskaber.

Vi ved fra forskning, at netop barnets mulighed for social deltagelse er afgørende for barnets positive udvikling, trivsel, læring og dannelse, og vi ved, at barnets livschancer øges, når barnet føler sig som en værdifuld deltager.

I Børnehuset Søbo har vi defineret inklusion på følgende måde:

Inklusion er den proces, der understøtter alle børns aktive deltagelse i institutionens fællesskaber og herigennem bidrager til at alle børns udvikling, trivsel og læring.

 

Hvad gør personalet i institutionen for at understøtte inklusionsarbejdet?

Arbejdet med social inklusion i børnehaven kan illustreres gennem nedenstående to billeder: